<div align="center"> <h1>Sławomir Partyka ::The Official Web Site ::</h1> <h3>Oficjalna Strona Internetowa wychowanka Klubu Sportowego Wisan Skopanie</h3> <p>slawomir partyka, slavinho, wisan,wisan skopanie,,sms krakow,polonia premysl</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://slawomir.partyka.w.interia.pl/" rel="nofollow">http://slawomir.partyka.w.interia.pl/</a></p> </div>